PODNOŚNIKI KOSZOWE

Strona główna › PODNOŚNIKI KOSZOWE

Serwisujemy i naprawiamy  wszystkie typy PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH. Zapewniamy fachową pomoc w "nagłych przypadkach" oraz systematyczny nadzór zarówno pod względem technicznym jak i związanym z wymogami UDT.

Nasz firma świadczy usługi w zakresie:

• remonty kapitalne
• wymiana przewodow hydraulicznych
• regeneracja i wymiana siłowników;
• regeneracja lub wymiana elektrozaworow
• naprawa uszkodzeń mechanicznych;
• likwidacja luzów
• wymiana, modernizacja i naprawa instalacji hydraulicznej;
• naprawa sterowania i instalacji elektrycznej;
• likwidacja wycieków;
• montaż lub przełożenie
• przygotowanie dokumentacji oraz rejestracja UDT
• przeglądy konserwacyjne i obsługa UDT

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do rejestracji i badań UDT wraz z wydaniem poświadczenia weryfikacji prawidłowości montażu oraz przeprowadzenia prób po montażowych zarówno statycznych jak i dynamicznych Organizujemy badania okresowe i doraźne UTB z udziałem inspektora UDT.
Dla stałych klientów prowadzimy ewidencję i pilnujemy terminów przeglądów konserwacyjnych i okresowych UDT.